O Prelomu



Uredniški odbor: Saša Hajzler (sourednica), Žiga Brdnik (sourednik),
Mojca Zabukovec (članica), Anže Zadel (član), Kaja Lipnik Vehovar (članica).

Oblikovanje: Sanja Simić

Fotografija: Matjaž Rušt (razen, kjer je posebej označeno)

Ilustracija: Matej de Cecco

Lektura: Dafne Marko, Marko Juvan

Izdaja: Ljubljana – odprto mesto

Mesečna naklada: 3000 izvodov

Kontakt: urednistvo@prelom.je

Guerrilla Foundation nam je namenila podporo za tri številke, ki jih bomo izdali v letošnjem letu (naslednjo novembra in tretjo decembra). Za nadaljnji obstoj časopisa se obračamo na vas. Če nas želite podpreti, vas lepo prosimo, da obiščete našo spletno stran prelom.je, kjer izveste več o nas in možnostih doniranja ter sodelovanja. Na spletni strani lahko tudi brezplačno preberete vse prispevke v celoti, ki so v tiskani izdaji objavljeni v skrajšani, udarnejši različici.



Donate

Uredniki

Anže Zadel

Kaja Lipnik Vehovar

Mojca Zabukovec

Saša Hajzler

Žiga Brdnik


Avtorji

Altan Jurca Avci

Andraž Rožman

Arne Vehovar

Barbara Kapelj

David Gorinšek

Domen Savič

Eva Kučera Šmon

Eva Matjaž

Helena Krapež Škoberne

Ira Zorko

Jan Kopač

Janko Belin

Jasminka Dedić

Katarina Kuk

Katja Lihtenvalner

Marjan Pogačar

Marko Juvan

Martin Valinger

Martina Lipnik

Milan Kovač

Monika Weiss

Nada Ljubušić

Naja Čopk

Nika Grabar

PLAC

Peter Kerševan

Petja Grafenauer

Prelom

Primož Turk

Rdeča pesa (@RdecaPessa)

Samira Kentrić (ilustracija)

Sanja Fidler

Thierno Diallo

Tonči A. Kuzmanić

Uredništvo

Veronika Jelen

Višnja Malinić

Zala Bokal

Zala Koleša

uredila Kaja Lipnik Vehovar