Podpri


Zbiramo sredstva za nadaljevanje novega neodvisnega demokratičnega medija/mesečnika PRELOM s ciljem naslavljanja najbolj perečih lokalnih problemov, volilne apatije in povečanja zanimanja in angažiranja javnosti za lokalne politike. PRELOM je glasilo in platforma za raznolike in marginalizirane glasove, ki predstavlja necenzuriran pogled na lokalno dogajanje in iniciative v ljubljanskih in drugih soseskah.

Vaša donacija bo financirala poročanje (npr. honorar uredništva, novinarjev in fotografov), tiskanje, distribucijo in organizacijo javnih razprav. Na leto bomo izdali dvanajst številk lokalnega glasila, ki predstavlja alternativo glasilu Ljubljana, ki je predvsem promocijsko sredstvo mestne uprave.

PRELOM je bil ustanovljen s pomočjo enkratnih sredstev, ki jih je pridobila iniciativa Ljubljana odprto mesto (LOM) od fundacije Guerilla Foundation. LOM je platforma za krepitev mreže družbenih gibanj in lokalnih iniciativ.

Z Vašo podporo PRELOMU preko spodnje povezave “donate” spodbujate delovanje lokalnih iniciativ in neodvisno novinarsko poročanje.Donate