Stavba na Linhartovi cesti 43 je bila vrsto let zapuščena, zanemarjena in brez življenja. Od danes je odprta za javnost.
V času premnogih kriz – od okoljske, zdravstvene in podnebne do stanovanjske, ter po letih komercializacije in krčenja vključujočih javnih prostorov za vse, smo se odločili, da iz nečesa zapuščenega, opuščenega in propadajočega zopet ustvarimo nekaj živega, avtonomnega in navdihujočega.
Potrebujemo prostor, kjer si lahko zamišljamo drugačen svet, gradimo bolj vključujoče organizirano družbo ter vzpostavljamo enakopravne odnose, ki niso podvrženi zahtevam trga, konkurence in kapitala ali omejeni z zahtevami birokracije, oblasti ali evropskih projektov.
Potrebujemo prostore, v katerih bomo lahko neodvisno delovali, se povezovali, živeli, gradili, ustvarjali in raziskovali. Že pred leti je iz civilne družbe prišel poziv, naj se prostori, ki so v lasti »slabe banke« (DUTB), namenijo izpolnjevanju potreb ljudi in družbe – nenazadnje gre za lastnino, ki je nastala z javnim denarjem, zato bi bilo smiselno, da bi s temi prostori upravljali ljudje. Še vedno ni vse zamujeno. Prostor na Linhartovi cesti 43 je propadal. Ne verjamemo v rušenje in gradnjo novih luksuznih prostorov, ampak si želimo možnosti postopne obnove in prenove, ki bosta skladni s potrebami ljudi in okolice ter bosta spoštovali naravo in ljudi. Ne želimo, da gre stavba po poti premnogih drugih, za sistem nepomembnih, a za ljudi bistvenih objektov. Objekt, v katerega vračamo življenje, je od svojega začetka služil potrebam skupnosti.
Želimo si vzpostavljati prostore, s katerim bomo lahko vsakokratni uporabniki sami upravljali in kjer nas ne bodo omejevali nesmiselni predpisi in pravila sodobne ustvarjalnosti in privlačnosti, ki nam jih vsiljujejo drugi. Želimo si raziskovati in ustvarjati drugačne družbene odnose – trenutni, kot vidimo, vodijo človeštvo v nepovraten propad. Ni nam vseeno.
Vse koalicijske vladne stranke, poleg njih pa tudi stranke Pirati, DeSUS, Vesna in LMŠ, so v predvolilni kampanji na vprašanje iniciative Glas ljudstva odgovorile, da je treba avtonomne prostore zaščititi in da podpirajo vzpostavljanje novih. Zdaj je čas za dejanja. Zato pozivamo vse oblastne organe in institucije, da ravnajo tako, da ne bodo poskušale poseči v na novo vzpostavljeni avtonomni prostor. (https://glas-ljudstva.si/zahteve/177/).
Vse ljudi pa vabimo, da pridejo do nas, vstopijo, da se spoznamo in najdemo ter ustvarimo skupni prostor sodelovanja.
Delovali bomo po demokratičnih načelih soupravljanja in vključujočega sodelovanja, da se bo lahko zagotavljal varen prostor za različne socialne in kulturne aktivnosti ter za delovanje različnih družbenih skupin. Izvajali bomo aktivnosti in prirejali dogodke: nekomercialne projekcije filmov, skupnostne večerje, delavnice za otroke, DIY delavnice (na primer šivanje, kvačkanje, popravila …), okrogle mize, umetniške in fotografske razstave, načrtujemo vzpostavitev ljudske knjižnice, prirejali bomo predstave in še mnoge druge dogodke. Poskušali bomo vzpostaviti prostor za vse, ki jih je družbeno-politična ureditev odrinila na stran in jim odvzela infrastrukturo za njihovo kulturno-politično udejstvovanje ter uresničevanje njihovih prizadevanj.
Še zlasti mladi imamo vedno manj odprtih in dostopnih prostorov za uresničevanje svojih želja ter za skupinsko organiziranje, mnoga društva, nevladniki in kolektivi so bili v zadnjih letih primorani komercializirati in formalizirati svoje delovanje, s čimer so postali nedostopni in nevključujoči za večino. Mladi si želimo prostora, kjer se nam ne bi bilo treba samocenzurirati, se omejevati ali biti nekomu všečni. Želimo si prostora, kjer nas ne bodo obravnavali kot stranke, ki jim je treba ugoditi, kot se to dogaja v mnogih mladinskih centrih in drugih institucijah.
Želimo si participacije, finančne dosegljivosti in odprtosti prostorov, s katerimi lahko sami upravljamo.
Vse vas vabimo, da pridete do nas, vstopite, da se spoznamo in najdemo ter ustvarimo skupni prostor sodelovanja.

Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona